Our Team

Hossein Kazemi

Co-Founder, CEO

Peyman Shojaei

Co-Founder, CTO

Michiel Van Cranenburgh

Advisor